Kup AK Maksimir – trenutačni poredak

Objavljujemo trenutačni poredak Kupa AK Maksimir – zaključno s rujnom. Sve primjedbe i nadopune javite obrađivaču Kupa Franji Kresojeviću. Sljedeća objava bit će početkom 2022. godine – konačni poredak za 2021. godinu.

close
Facebook IconAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola Maksimir