Kros Liga – Arhiva

Ovdje možete naći arhivu rezultata i poredaka natjecatelja od 2002. godine do danas.

21. Zagrebačka Kros liga – 2002.
22. Zagrebačka Kros liga – 2003.
23. Zagrebačka Kros liga – 2004.
24. Zagrebačka Kros liga – 2005.
25. Zagrebačka Kros liga – 2006.
26. Zagrebačka Kros liga – 2007.
27. Zagrebačka Kros liga – 2008.
28. Zagrebačka Kros liga – 2009.
29. Zagrebačka Kros liga – 2010.
30. Zagrebačka Kros liga – 2011.
31. Zagrebačka Kros liga – 2012.
32. Zagrebačka Kros liga – 2013.
33. Zagrebačka Kros liga – 2014.
34. Zagrebačka Kros liga – 2015.
35. Zagrebačka Kros liga – 2016.

36. Zagrebačka Kros liga – 2017.
37. Zagrebačka Kros liga – 2018.
38. Zagrebačka Kros liga – 2019.
39. Zagrebačka Kros liga – 2020.
40. Zagrebačka Kros liga – 2021.

close
Facebook IconAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola Maksimir