Kup AK Maksimir – trenutačni poredak

Drage Maksikirice i Maksimirci
pred vama je poredak Kupa AK Maksimir prema bodovnoj tablici (provjerite u sustavu bodovanja). Pogledajte jesu li vam bodovane sve utrke i je li točan pripadajući broj bodova prema ostvarenom rezultatu (vama i ostalima). Za sve utrke koje vam nisu bodovane ili je potrebna korekcija pošaljite na e-mail fkresojevic53@gmail.com – naziv i datum utrke i ostvaren rezultat.
Kad se prijavljujete na utrke obavezno navedite ime kluba AK Maksimir ili ga navesti uz naziv udruge ili drugog kluba ako se natječete na nekoj utrci pod njihovim imenom jer mi je lakše pretraživati vas na ciljnoj listi.
Sve potrebne korekcije kao i utrke na kojima ćete sudjelovati u iduća tri mjeseca bit će objavljene nakon trećeg tromjesečja početkom listopada.
LIjep pozdrav sveukupnom članstvu!
close
Facebook IconAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola Maksimir