Kup AK Maksimir – konačni neslužbeni poredak

Objavljujemo konačni neslužbeni poredak Kupa AK Maksimir za 2019. godinu. Obrađivač Kupa Franjo Kresojević poručuje vam:

Drage Maksimirice i Maksimirci,

imate uvid u neslužbeni poredak Kupa AK Maksimir za godinu koju smo upravo napustili. Provjerite rezultate utrka i pripadajuće bodove utrka koje su unesene u tablice. Rezultate utrka koje nisu unesene, utrke koje nisu bodovane, netočno bodovane ili su potrebne bilo kakve korekcije doznačite na e-mail adresu fkresojevic53@gmail.com.

Konačni službeni poredak bit će objavljen po dostavi vaših primjedbi, te su moguće promjene u poretku.

Lijep pozdrav i puno životnih i sportskih uspjeha u ovoj godini želim svim članovima AK Maksimir.

close
Facebook IconAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola Maksimir